Anmälan om Stödpedagog inom funktionshinderområdet – Östsvenska Yrkeshögskolan AB, Söderköping

Myndigheten har utrett en anmälan om utbildningen Stödpedagog inom funktionshinderområdet i Söderköping.

Myndigheten konstaterar att det inte är till utbildningens fördel när en för utbildningen viktig arbetsgivare sätter upp kompetenskrav som inte motsvaras av utbildningen. Myndigheten bedömer dock att en sådan företeelse inte är tillräcklig för att ifrågasätta utbildningens arbetslivsanknytning. Därutöver bedömer myndigheten att utbildningsanordnarens hantering av situationen tyder på ett fungerande samspel med arbetslivsföreträdarna i utbildningens ledningsgrupp samt en fungerande dialog med det lokala arbetslivet.

Därför bedömer myndigheten att arbetsgivaren lever upp till författningarnas krav och beslutar att avsluta ärendet utan åtgärd.

Anmälan om Stödpedagog inom funktionshinderområdet – Östsvenska Yrkeshögskolan AB, Söderköping (pdf)