Anmälan om Strategiskt inköp och upphandling – One Academy AB, Stockholm

Myndigheten har utrett en anmälan om utbildningen Strategiskt inköp och upphandling, Stockholm.

Anmälan avser brister inom områdena LIA samt Organisation och daglig ledning.

Myndigheten kritiserar att utbildningsanordnaren inte säkerställde att den studerande hade LIA-plats när LIA-kursen började och påtalar vikten av att studerande som återgår i studier efter studieuppehåll får rimliga förutsättningar att återuppta sina studier enligt utbildningens gängse planering.

Anmälan om Strategiskt inköp och upphandling – One Academy AB, Stockholm (pdf)