Anmälan om Tandsköterska – Folkuniversitetet - Kursverksamheten vid Stockholms universitet, Linköping

Myndigheten har utrett en anmälan om utbildningen Tandsköterska i Linköping.

Vid utredningen har myndigheten funnit att utbildningsanordnaren inte har erbjudit en ny LIA-plats åt den studerande efter att kursen LIA 2 avbröts i förtid. Utbildningsanordnaren har heller inte fullgjort sin skyldighet att se till att den studerande får särskilt pedagogiskt stöd.

Utbildningsanordnaren ska redovisa för myndigheten hur de åtgärdar bristerna.

Anmälan om Tandsköterska – Folkuniversitetet - Kursverksamheten vid Stockholms universitet, Linköping (pdf)