Anmälan om Trafiklärare – SYAB Gruppen AB, Kalmar

Myndigheten har utrett en anmälan om utbildningen Trafiklärare, Kalmar.

Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren och ledningsgruppen inte uppfyllt kraven i författningarna gällande hanteringen av anmälarens ansökan om tillgodoräknande.

För den del av anmälan som rör området Undervisning bedömer myndigheten att utbildningsanordnaren lever upp till de krav som författningarna ställer. 

För området Organisation och daglig ledning lämnar myndigheten ett påtalande till utbildningsanordnaren.

Anmälan om Trafiklärare – SYAB Gruppen AB, Kalmar (pdf)