Anmälan om Underhållstekniker inom processindustrin – Borlänge kommun, Borlänge

Myndigheten har utrett en anmälan om utbildningen Underhållstekniker inom processindustrin i Borlänge.

Myndigheten konstaterar att det dröjde mer än fyra veckor efter satta betyg i en kurs att anordnaren rapporterade in uppgifterna till myndigheten. Därför bedömer myndigheten att anordnaren inte uppfyllt författningarnas krav. Eftersom betygen numera är inrapporterade bedömer myndigheten att bristen är åtgärdad.

Myndigheten lämnar påtalanden på områdena organisation och daglig ledning, särskilt pedagogiskt stöd och studerandeinflytande. Det har inte framkommit några uppgifter som föranleder kritik eller påtalande på områdena värdegrund, lärande i arbete, betyg, undervisande personal och handledare samt undervisning.

För att läsa vidare om myndighetens utredning och bedömning, se beslutet.

Anmälan om Underhållstekniker inom processindustrin – Borlänge kommun, Borlänge (pdf)