Anmälan om Vårdadministratör - Medicinsk sekreterare - Sundsvalls kommun - Vuxenutbildningen, Sundsvall

Myndigheten har tagit emot en anmälan från en studerande på yrkeshögskoleutbildningen Vårdadministratör - Medicinsk sekreterare. An anmälan framgår bland annat att anmälaren fick en plats för lärande i arbete (LIA) som inte var kvalitetssäkrad. Myndigheten lämnar kritik på områdena organisation och daglig ledning, lärande i arbete, betyg samt värdegrund.

Brister i den dagliga ledningen av utbildningen

Av anmälan framgår att anmälaren blev sent antagen till utbildningen. Anmälaren blev tvungen att gå om en kurs då kursen avslutades en vecka innan hen antogs till utbildningen.

Enligt utbildningsanordnaren påbörjade anmälaren studierna och beslutade kort därefter att inte fullfölja kursen. Vidare uppger anordnaren att man gjorde en muntlig överenskommelse med anmälaren om att hen skulle genomföra kursen vid ett senare tillfälle.

Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren har utan tydligt motiv dröjt med att säkerställa en dokumenterad överenskommelse med den studerande rörande dennes studieupplägg. Myndigheten följer upp hur denna brist åtgärdas eller avses åtgärdas av utbildningsanordnaren.

Avsaknad av kvalitetssäkrad LIA-plats

Anmälaren framför att hen har haft en LIA-plats som inte var kvalitetssäkrad av anordnaren. Det saknades vissa arbetsuppgifter som relaterar till yrkesrollen.

Utbildningsanordnaren bekräftar att anmälaren fick en LIA-plats som erbjöd främst arbetsuppgifter relaterade till den del av utbildningen som berör yrkesrollen som vårdadministratör.

Myndighetens syn är att utbildningsanordnaren förutsätts bedöma och välja LIA-platser som tillhandahåller arbetsuppgifter som svarar mot samtliga kursmål för respektive LIA-kurs.

Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren inte säkerställde att LIA-platsen gav den studerande en möjlighet att nå samtliga kursmål i enlighet med kursplan och utbildningsplanen.

Myndigheten följer upp hur denna brist åtgärdas eller avser åtgärdas av utbildningsanordnaren.

 

För att läsa vidare om myndighetens utredning och bedömning gällande betyg och värdegrund, se beslutet.

Anmälan om Vårdadministratör - Medicinsk sekreterare - Sundsvalls kommun - Vuxenutbildningen, Sundsvall (pdf)