Anmälan om Visuell kommunikatör Fotograf – Folkuniversitetet – Kursverksamheten vid Stockholms universitet, Stockholm

Myndigheten har tagit emot en anmälan från en sökande till yrkeshögskoleutbildningen Visuell kommunikatör Fotograf. Av anmälan framgår att anmälaren anser att hen borde ha fått möjlighet att göra ett prov för bedömning av reell kompetens vid ett annat tillfälle än det som erbjöds av utbildningsanordnaren. Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren uppfyller kraven i författningarna.

Anmälaren har sökt till utbildningen och blev av utbildningsanordnaren kallad till att göra ett prov för bedömning av reell kompetens som skulle hållas den 20 maj 2020. Anmälaren fick förhinder och kontaktade därför utbildningsanordnaren för att höra om det gick att göra provet vid ett annat tillfälle. Utbildningsanordnaren svarade att de bara tillhandahåller ett provtillfälle av rättssäkerhetsskäl och att de inte kan göra något undantag från detta.

Utbildningsanordnaren har redogjort för sina rutiner i antagningsprocessen och hur de informerat de sökande om provet.

Myndigheten konstaterar utifrån regelverket att det är upp till utbildningsanordnaren att avgöra hur många provtillfällen som erbjuds till de sökande vid den här typen av särskilda prov i tillträdesprocessen. Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren har uppfyllt kraven i författningarna.

Anmälan om Visuell kommunikatör Fotograf – Folkuniversitetet – Kursverksamheten vid Stockholms universitet, Stockholm (pdf)