Anmälan om utbildningen Medicinsk sekreterare -Stockholms stad, Frans Schartaus Handelsinstitut. Stockholm

Myndigheten riktar efter en anmälan kritik mot utbildningsanordnaren Stockholms stad, Frans Schartaus Handelsinstitut för att en studerande har fått göra ett examensarbete enskilt istället för i grupp och därmed inte fått likvärdiga förutsättningar som de övriga studerandena. I anmälan anges även att utbildningsanordnaren har brustit genom att inte uppmärksamma att den studerande har blivit utfryst från den sociala gemenskapen i klassen och att handledningen för examensarbetet varit bristfälligt. Myndigheten finner inte att utbildningsanordnaren har brustit på dessa två punkter.

Anmälaren har inte fått lika förutsättningar för att nå målen i kursen Examensarbete

En studerande har genomfört ett examensarbete enskilt istället för i grupp. Ett av målen för kursen är att det ska göras med andra studerande. Myndigheten bedömer att den studerande därmed inte har fått likvärdiga förutsättningar som de övriga studerandena. Anordnaren har redogjort för att de framöver själva ska styra indelningen av de studerande i grupper. Myndigheten bedömer att åtgärden är tillräcklig för att avsluta denna del av ärendet.

Inga brister i arbetet mot kränkande behandling

I anmälan anges även att utbildningsanordnaren har brustit genom att inte uppmärksamma att den studerande har blivit utfryst från den sociala gemenskapen i klassen. En utbildningsanordnare ansvarar för att arbeta förebyggande mot kränkande behandling och utreda signaler om att sådant förekommer. Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren har uppfyllt dessa krav.

Det har inte framkommit några uppgifter som föranleder kritik mot utbildningsanordnaren på området undervisning. För att läsa vidare om myndighetens utredning och bedömning gällande detta område, se beslutet.

Anmälan om utbildningen Medicinsk sekreterare -Stockholms stad, Frans Schartaus Handelsinstitut. Stockholm (pdf)