Anmälan om utbildningen Produktionsutveckling – Göteborgs tekniska college. Göteborg

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har utrett en anmälan om att en studerande har nekats att börja en kurs för lärande i arbete (LIA) och inte har fått återkoppling om ett tentamensresultat i tid. Myndigheten bedömer inte att utbildningsanordnaren har brustit men påtalar att anordnaren och den studerande bör vara överens om det görs avsteg från den ordinarie planeringen för utbildningen.

Möjlighet att få starta kursen Lärande i arbete - LIA 1

Utbildningsanordnaren har först beslutat att den studerande inte ska börja LIA-kursen enligt den ordinarie planeringen för utbildningen utan istället ta igen andra kurser. Beslutet har inte tagits i samförstånd med den studerande. Anordnaren har sedan ändrat sig och erbjudit den studerande möjlighet att själv välja. Myndigheten påtalar för utbildningsanordnaren att beslut om avsteg bör tas i samförstånd.

Meddelande om tentamensresultat

Enligt utbildningsanordnarens rutin ska resultat meddelas senast tre veckor efter en tentamen. Anordnaren kontaktade den studerande fyra veckor efter tentamen angående en omtentamen och fick då reda på att den studerande inte hade fått del av sitt resultat. Enligt anordnaren hade ett resultat lagts in på utbildningens lärplattform strax efter tentamen men av misstag inte synliggjorts för den studerande. Myndigheten finner inte att utbildningsanordnaren har brustit då de har kontaktat den studerande fyra veckor efter tentamen.

Anmälan om utbildningen Produktionsutveckling – Göteborgs tekniska college. Göteborg (pdf)