Anmälan om utbildningen Visual Merchendise, Frans Schartaus Handelsinstitut/ Stockholms stad. Stockholm

Myndigheten har fått en anmälan om utbildningen Visual Merchendise. Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren uppfyller de krav som regelverket ställer. Ett påtalande riktas mot utbildningsanordnaren.

Enligt anmälan har utbildningsanordnaren mejlat ut jobbtips till studerandegruppen men inte inkluderat anmälaren. Den klagande menar att hon därigenom har blivit utsatt för diskriminering. Anmälaren har sedan kompletterat anmälan med uppgifter om att hon inte fått något av de mejl som utbildningsledaren har skickat till studerandegruppen sedan utbildningen startade.

Anmälaren inte har funnits med som mottagare av de mejl som utbildningsanordnaren har skickat till studerandegruppen sedan utbildningens start. En webbaserad plattform är huvudkanalen för digital information om utbildningen. E-post används endast undantagsvis. Myndigheten bedömer inte att utbildningsanordnaren har utsatt anmälaren för kränkande behandling. Den uteblivna e-post bedöms heller inte ha påverkat anmälarens förutsättningar för att genomföra utbildningen. Myndigheten påtalar för utbildningsanordnaren att de behöver säkerställa att samtliga studerande får den information som skickas ut om utbildningen.

Anmälan om utbildningen Visual Merchendise, Frans Schartaus Handelsinstitut/ Stockholms stad. Stockholm (pdf)