Tillsyn av Ambulanssjukvårdare – Medlearn AB, Kista

Myndigheten har genomfört en tillsyn av Ambulanssjukvårdare. Tillsynen har genomförts efter att myndigheten har fått signaler om brister i utbildningen. Myndigheten riktar kritik mot utbildningsanordnaren för att de brustit i kvalitetssäkringen av en kurs och att två studerande inte har fått göra omprov i rimlig tid efter en kurs. Ärendet avslutas då anordnaren har åtgärdat bristerna.

Kvalitetssäkringen av en kurs har brustit

Klassen har delats in i tre grupper som har fått genomföra en kurs hos ett av tre ambulansbolag. Kursupplägget har skiljt sig mellan ambulansbolagen. Utbildningsanordnaren bekräftar att de har brustit i att säkerställa att de studerande har fått likvärdiga förutsättningar och får kritik för detta.

Två studerande har inte fått göra omprov i kursen

Två studerande har inte fått göra omprov i rimlig tid efter en kurs. Utbildningsanordnaren har fått kritik då de studerande har rätt att göra minst ett omprov i varje kurs.

Tillsyn av Ambulanssjukvårdare – Medlearn AB, Kista (pdf)