Tillsyn av Byggprojektör BIM - EC Utbildning AB, Halmstad

Myndigheten har genomfört en tillsyn av tillträdesprocessen för utbildningen Byggprojektör BIM.

Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren inte har uppfyllt sitt utredningsansvar vid prövningen av en sökandes behörighet. Anordnaren prövade inte om den sökande hade kunskaper som motsvarande ett behörighetskrav trots att den sökande hade skickat in underlag om detta.

Utbildningsanordnaren har efter detta ändrat sina rutiner. Myndigheten bedömer att bristen är åtgärdad och har avslutat ärendet.

Tillsyn av Byggprojektör BIM - EC Utbildning AB, Halmstad (pdf)