Tillsyn av Folkuniversitetet - Kursverksamheten vid Umeå Universitet gällande kursplan och lärande i arbete (LIA)

Myndigheten har genomfört en tillsyn av yrkeshögskoleutbildningen Fastighetsförvaltare som anordnas av Folkuniversitetet - Kursverksamheten vid Umeå Universitet. Anledningen till granskningen är att myndigheten fått signaler om brister i anskaffning av platser för LIA. Myndigheten lämnar kritik till utbildningsanordnaren på områdena kursplan och LIA. Myndigheten följer upp hur anordnaren åtgärdar bristerna.

Otydliga förkunskapskrav för LIA-kursen

Av kursplanen för LIA framgår att kursen bygger på fyra andra kurser på utbildningen. Däremot framgår inte att de studerande behöver ha godkänt i kurserna för att kunna genomföra LIA. Det framgår inte heller av utbildningsplanen. Under utredningen har det framkommit att två studerande har påverkats av dessa krav och inte fått genomföra LIA. Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren har ställt upp förkunskapskrav för LIA-kursen som saknar förankring i utbildningsplan och kursplan. Myndigheten följer upp hur anordnaren åtgärdar bristen.

Utbildningsanordnaren har inte säkerställt LIA-platser till de studerande

Av författningarna framgår att utbildningsanordnaren ska se till att det finns LIA-platser för de studerande. Under utredningen har det framkommit att tre studerande inte har genomfört LIA-kursen. Två studerande har inte uppnått de förkunskapskrav som anordnaren ställt upp. En studerande har inte kunnat hitta LIA-plats själv och har inte fått en anvisad plats från anordnaren.

Mot bakgrund av att kursens förkunskapskrav inte var tydliga och att anordnaren inte har erbjudit LIA-platser bedömer myndigheten att anordnaren har brustit i sitt sistahandsanasvar att säkerställa att samtliga studerande har kunnat genomföra LIA-kursen. Myndigheten följer upp hur anordnaren åtgärdar bristen.

Tillsyn av Fastighetsförvaltare - Folkuniversitetet – Kursverksamheten vid Umeå Universitet. Umeå (pdf)