Tillsyn av Integrerad Trafikflygarutbildning – OSM Aviation Academy. Västerås

Utbildningsanordnaren får kritik från myndigheten för att flera studerande inte har kunnat slutföra utbildning Integrerad trafikflygare inom ordinarie tid. De studerande har inte kunnat övningsflyga i tillräcklig omfattning på grund av bristande tillgång till flyginstruktörer och flygplan. Flera studerande beräknas avsluta utbildningen först två månader efter utsatt tid.

I tillsynen har myndigheten även sett att flera studerande har genomfört en 20 veckor lång kurs för lärande i arbete på så lite som 12 veckor. Utbildningsanordnaren har redogjort för att tempot i kursen har ökats och att de studerande har använt egen tid för förberedelser. Myndigheten har därför påtalat för utbildningsanordnaren vilket mått för heltidsstudier som gäller för utbildningen och att kursens innehåll och mål bör ses över om den kan genomföras på så kort tid som 12 veckor.

Myndigheten kommer att följa upp utbildningsanordnarens arbete med att ta igen förseningarna i utbildningen.

Tillsyn av Integrerad Trafikflygarutbildning – OSM Aviation Academy. Västerås (pdf)