Tillsyn av Kontakttolk Arabiska/Dari - Plushögskolan AB – Vårdyrkeshögskolan, Göteborg

Myndigheten har genomfört en tillsyn av yrkeshögskoleutbildningen Kontakttolk Arabiska/Dari som anordnas av Plushögskolan AB – Vårdyrkeshögskolan. Myndigheten fann brister på området studiedokumentation och dessa har utbildningsanordnaren åtgärdat under utredningens gång.

Myndigheten konstaterade att utbildningsanordnaren inte hade rapporterat in uppgifter om de studerandes studieresultat till myndighetens studiedokumentationssystem inom fyra veckor efter att betyg hade satts. Utbildningsanordnaren åtgärdade bristen under handläggningen av ärendet och ärendet kan därför avslutas utan uppföljning.

Tillsyn av Kontattolk Arabiska/Dari - Plushögskolan AB - Vårdyrkeshögskolan. Göteborg (pdf)