Tillsyn av Medicinsk sekreterare - Stockholms stad, Frans Schartaus Handelsinstitut, Stockholm

Myndigheten har genomfört en tillsyn efter en anmälan om att en studerande inte har fått genomföra en avslutande kurs i utbildningen.

Myndigheten bedömer inte att utbildningsanordnaren har brustit mot de krav som författningarna ställer. Utbildningsanordnarens hantering av ärendet ger dock skäl för myndigheten att lämna påtalande om vikten av att tydligt dokumentera de överenskommelser som görs när en individuell studieplan upprättas och att berörd personal har kännedom om denna.

Tillsyn av Medicinsk sekreterare - Stockholms stad, Frans Schartaus Handelsinstitut (pdf)