Tillsyn av STI-ingenjör Järnvägsprojektör EST – Stiftelsen Stockholms Tekniska Institut, Stockholm

Myndigheten har genomfört en tillsyn av yrkeshögskoleutbildningen STI-ingenjör Järnvägsprojektör EST som anordnas av Stiftelsen Stockholms Tekniska Institut. Myndigheten fann brister vid tillsynen, vilka under utredningens gång har åtgärdats av utbildningsanordnaren.

Utbildningsanordnaren hade inte säkerställt LIA-platser

Myndigheten konstaterade brister gällande säkerställandet av platser för genomförandet av kursen LIA 1 och/eller LIA 2 åt åtta studerande. Myndighetens syn är att utbildningsanordnaren har det slutliga ansvaret att säkerställa en LIA-plats åt de studerande. Genom att inte säkerställa LIA-platser för samtliga studerande bedömde myndigheten att utbildningsanordnaren inte uppfyllde författningarnas.

Tillsyn av STI-ingenjör Järnvägsprojektör EST – Stiftelsen Stockholms Tekniska Institut. Stockholm (pdf)