Tillsyn av Teknikillustratör – Arvika kommun. Arvika

Myndigheten har genomfört en tillsyn av yrkeshögskoleutbildningen Teknikillustratör som anordnas av Arvika kommun. Anledningen till granskningen är att myndigheten fick information om att anordnaren hade utfärdat examensbevis med felaktiga uppgifter för en studerande. Därmed lämnar myndigheten kritik till utbildningsanordnaren. Under utredningens gång har anordnaren åtgärdat bristen.

Av författningarna framgår att en utbildning avslutas med en yrkeshögskoleexamen om en studerande har fullgjort vad som krävs för att få lägst betyget Godkänt på alla kurser som ingår i utbildningen.

Myndigheten konstaterar att ett examensbevis har utfärdats för en studerande som inte var godkänd i samtliga kurser. Vidare har anordnaren rapporterat in felaktiga betyg i tre kurser för den studerande i myndighetens system.

Den studerande har informerats om bristerna och lämnat synpunkter på det inträffade. Betygen och uppgiften om examen har rättats till i myndighetens system. Anordnaren har beskrivit åtgärder som de har vidtagit för att förhindra att bristerna upprepas.

Mot bakgrund av ovanstående riktar myndigheten kritik mot utbildningsanordnaren. Eftersom utbildningsanordnaren har visat att de åtgärdat bristen avslutas ärendet.

Tillsyn av Teknikillustratör – Arvika kommun. Arvika (pdf)