Tillsyn av YrkesAkademin YH AB gällande lärande i arbete och betyg

Myndigheten för yrkeshögskolan har genomfört en tillsyn av yrkeshögskoleutbildningen Betongingenjör hos YrkesAkademin YH AB efter en signal om att få studerande har fått platser för lärande i arbete (LIA) och att det har tagit sex månader innan de studerande fått återkoppling om tentamensresultat. Myndigheten har inte funnit att utbildningsanordnaren har brustit.

Utbildningsanordnaren har redogjort för de studerande som inte genomfört LIA

12 av 21 studerande som startade utbildningen i augusti 2018 genomförde LIA på en arbetsplats under vårterminen 2019. Anordnaren har lämnat en redogörelse rörande de studerande som inte genomfört LIA. De studerande har bland annat tackat nej till erbjudna LIA-platser. Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren på ett tillfredställande sätt har redogjort för varför vissa studerande inte har genomfört LIA.

Utbildningsanordnaren har satt betyg inom rimlig tid

Utbildningsanordnaren har till rapporterat in till myndigheten datum för när kurserna i utbildningen genomförts och när betyg satts. Myndigheten har utifrån dessa uppgifter inte noterat att betyg satts lång tid efter kursslut.

Tillsyn av Betongingenjör - YrkesAkademin YH AB. Göteborg (pdf)