Tillsyn av organisatoriska förutsättningar hos Västerås yrkeshögskola/Västerås stad

Myndigheten för yrkeshögskolan har genomfört en tillsyn av yrkeshögskoleutbildningarna hos utbildningsanordnaren Västerås Yrkeshögskola/Västerås stad. Syftet var att granska om utbildningsanordnaren har förutsättningar för att följa de författningar som styr yrkeshögskolan. Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren har de förutsättningar som krävs.

Tillsynen startades efter att myndigheten sett en risk för att det fanns organisatoriska brister hos utbildningsanordnaren. Myndigheten bedömer att de organisatoriska resurserna är tillräckliga och att de studerande har förutsättningar för att nå utbildningarnas mål.

Tillsyn av yrkeshögskoleutbildningar - Västerås Yrkeshögskola/Västerås Stad. Västerås (pdf)