Uppföljningsbeslut efter kritikbeslut mot Nackademin AB gällande organisation och daglig ledning

I anmälningsärende MYH 2019/2032 gällande yrkeshögskoleutbildningen Elkraftsingenjör riktade myndigheten kritik mot utbildningsanordnaren. Kritiken avsåg att anordnaren felaktigt anmält ett studieavbrott och fråntagit anmälarens rätt till sin utbildningsplats, samt angett skäl som inte är förenliga med författningarnas krav. Vidare saknade utbildningsanordnaren nedtecknade rutiner om att bedriva studier på utbildningen, vilket orsakade att anmälaren inte kunde förutse att studiesituationen skulle leda till ett studieavbrott.

Myndigheten har följt upp hur anordnaren har åtgärdat bristen. Utbildningsanordnaren har redogjort för att den studerande är antagen till nästa utbildningsomgång och bedriver studier. Utbildningsanordnaren har även sänt in nedtecknade rutiner om att bedriva studier. Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren har åtgärdat bristen och avslutar ärendet.

Uppföljningsbeslut efter tillsyn av yrkeshögskoleutbildningen Elkraftsingenjör - Nackademin AB. Solna (pdf)