Uppföljningsbeslut efter kritikbeslut mot TUC Sweden AB gällande kursplaner

Efter inledande tillsyn av kontakttolkutbildningar i arabiska, somaliska och tigrinja riktade myndigheten kritik mot utbildningsanordnaren. Utbildningarna är en del av försöksverksamheten med kontakttolkutbildningar inom yrkeshögskolan. Kritiken avsåg att kursplanernas uppgifter om antal kurser och poängfördelning mellan kurserna inte stämde överens med uppgifterna i utbildningsplanen samt att former för kunskapskontroll inte framgick tydligt av kursplanerna.

Myndigheten har följt upp hur anordnaren har åtgärdat bristen. Utbildningsanordnaren har ansökt och fått beviljat ändring av utbildningsplanens poängfördelning mellan kurser. Utbildningsanordnaren har även sänt in reviderade kursplaner som möter författningarnas krav. Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren har åtgärdat bristen och avslutar ärendena.

Uppföljningsbeslut efter tillsyn av yrkeshögskoleutbildningen Kontakttolk i somaliska (pdf)

Uppföljningsbeslut efter tillsyn av yrkeshögskoleutbildningen Kontakttolk i arabiska (pdf)

Uppföljningsbeslut efter tillsyn av yrkeshögskoleutbildningen Kontakttolk i tigrinja (pdf)