Uppföljningsbeslut efter tillsyn av Affärsinriktad speditör - inriktning lönsamma och hållbara logistiklösningar - Göteborgs stad, Yrgo, Göteborg

Myndigheten riktade kritik mot utbildningsanordnaren efter en anmälan av utbildningen Affärsinriktad speditör - inriktning lönsamma och hållbara logistiklösningar i Göteborg.

Myndigheten riktade då kritik mot utbildningsanordnaren för att anmälaren inte fått det särskilda pedagogiska stöd hen hade rätt till och för att utbildningens studiedokumentation inte var uppdaterad. Utbildningsanordnaren har redovisat hur man har åtgärdat bristerna och hur man fortsatt arbetar för att ge den studerande det stöd hen har rätt till.

Myndigheten bedömer i uppföljningsärendet att bristerna är åtgärdade och att anordnaren uppfyller författningarnas krav. 

Uppföljningsbeslut efter tillsyn av Affärsinriktad speditör - inriktning lönsamma och hållbara logistiklösningar - Göteborgs stad, Yrgo, Göteborg (pdf)