Uppföljningsbeslut efter tillsyn av Byggledare – Östsvenska Yrkeshögskolan AB. Norrköping

I anmälningsärende MYH 2019/3908 riktade myndigheten kritik mot utbildningsanordnaren för att den studerande inte erbjudits möjlighet till ett tredje examinationstillfälle i enlighet med utbildningsplanen.

Myndigheten har följt upp att anordnaren har åtgärdat bristen. Utbildningsanordnaren har svarat att de kommer ge den studerande ett tredje examinationstillfälle i kursen.

Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren har åtgärdat bristen och avslutar ärendet.

Uppföljningsbeslut efter tillsyn av Byggledare – Östsvenska Yrkeshögskolan AB. Norrköping (pdf)