Uppföljningsbeslut efter tillsyn av Bygglovhandläggare – Partille kommun, Vuxenutbildningen, Partille

I anmälningsärende MYH 2019/946 riktade myndigheten kritik mot utbildningsanordnaren då utbildningsanordnaren brustit i behörighetsbedömningen i samband med tillträdet till utbildningen. Utbildningsanordnaren hade även brustit i genomförandet av urvalsprocessen i samband med tillträdet till utbildningen. Myndigheten har följt upp hur anordnaren har åtgärdat bristen.

Utbildningsanordnaren har framfört att de har förändrat sina rutiner för att säkerställa en rättssäker tillträdesprocess. Utbildningsanordnaren har redogjort för att de utökat möjligheterna för sökande att uppnå kraven för särskild behörighet eftersom de har lagt till ytterligare gymnasiekurser som ger särskild behörighet. Utbildningsanordnaren har även infört förändrade arbetssätt. Detta har inneburit att de har utrett de sökandes behörighet på ett mer grundligt sätt än tidigare och erbjudit de sökande fler tillfällen att komplettera sin ansökan så att den blir fullständig och möjlig att bedöma. Enligt de förändrade arbetssätten har de sökande som saknat betyg enligt det särskilda förkunskapskravet i svenska uppmanats att genomföra ett nivåtest via Vuxenutbildningen i Partille eller via sin kommun.

Utbildningsanordnaren har arbetat mer aktivt med behörighetsbedömningen under hela ansökningsperioden för att säkerställa en rättssäker tillträdesprocess. Utbildningsanordnaren har ändrat urvalsmetoden från tidigare utbildning till särskilt prov. Urvalsunderlaget är numera resultatet på det särskilda provet, vilket förenklar för utbildningsanordnaren i deras ansvar att säkerställa att urvalet genomförs utifrån ett likvärdigt underlag.

Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren har åtgärdat bristerna och avslutar ärendet.

Uppföljningsbeslut efter tillsyn av Bygglovhandläggare – Partille kommun, Vuxenutbildningen, Partille (pdf)