Uppföljningsbeslut efter tillsyn av Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektör – Värmdö kommun, Komvux Värmdö, Gustavsberg

Myndigheten riktade kritik mot utbildningsanordnaren efter en tillsyn av utbildningen Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektör i Gustavsberg. Myndigheten har följt upp att anordnaren har åtgärdat bristen.

Myndigheten bedömde i tillsynsbeslutet att tillträdesprocessen inte hade genomförts på ett rättssäkert sätt då utbildningsanordnaren inte hade uppfyllt sin utredningsskyldighet.

Utbildningsanordnaren har presenterat specifika åtgärder som ska vidtas för att säkerställa att man uppfyller sin utredningsskyldighet.

Myndigheten bedömer att anordnarens vidtagna åtgärder är tillräckliga för att uppfylla författningarnas krav.

Uppföljningsbeslut efter tillsyn av Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektör - Värmdö kommun, Komvux Värmdö, Gustavsberg (pdf)