Uppföljningsbeslut efter tillsyn av Elkraftsingenjör - Västerås Stad/Barn- och Utbildningsförvaltningen/Västerås Yrkeshögskola, Västerås

Myndigheten riktade kritik mot utbildningsanordnaren i anmälningsärende MYH 2019/4846 på grund av att anmälaren inte erbjudits plats för LIA på utbildningen Elkraftsingenjör. Myndigheten har följt upp hur utbildningsanordnaren har åtgärdat bristen. Utbildningsanordnaren har säkerställt en LIA-plats för anmälaren.

Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren har åtgärdat bristen och avslutar ärendet.

Uppföljningsbeslut efter tillsyn av Elkraftsingenjör - Västerås Stad/Barn- och Utbildningsförvaltningen/Västerås Yrkeshögskola. Västerås (pdf)