Uppföljningsbeslut efter tillsyn av Elkraftsingenjör – Nackademin AB, Solna

Myndigheten riktade kritik mot utbildningsanordnaren efter två anmälningar av utbildningen Elkraftsingenjör i Solna.

Myndigheten bedömde att utbildningsanordnaren inte hade fullgjort sina skyldigheter i planeringen och framtagandet av ett alternativt upplägg för kursen LIA 1.

Utbildningsanordnaren har redovisat hur man avser åtgärda bristen och myndigheten bedömer att dessa åtgärder är tillräckliga för att uppfylla kraven i författningarna.

Uppföljningsbeslut efter tillsyn av Elkraftsingenjör – Nackademin AB, Solna (pdf)

Uppföljningsbeslut efter tillsyn av Elkraftsingenjör – Nackademin AB, Solna (pdf)