Uppföljningsbeslut efter tillsyn av Fastighetsförvaltare - Folkuniversitetet – Kursverksamheten vid Umeå Universitet. Umeå

Myndigheten riktade kritik mot utbildningsanordnaren i ärende MYH 2019/1771 på grund av att tre studerande inte erbjudits LIA-plats på utbildningen Fastighetsförvaltare. Myndigheten har följt upp hur utbildningsanordnaren har åtgärdat bristen.

Av de tre studerande som saknat LIA-plats har en studerande avbrutit sina studier. En av de studerande har valt att fortsätta sina studier med den utbildningsomgång som startade 2019. För den tredje studerande har ledningsgruppen fattat beslut om tillgodoräknande av LIA 1.

Myndigheten riktade även kritik mot utbildningsanordnaren då förkunskapskraven inte var tydligt formulerade. Utbildningsanordnaren har skickat in reviderade kursplaner för kurserna LIA1, LIA 2 samt LIA 3 med tydliga formuleringar för förkunskapskraven.

Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren har åtgärdat bristerna och avslutar ärendet.

Uppföljningsbeslut efter tillsyn av Fastighetsförvaltare - Folkuniversitetet – Kursverksamheten vid Umeå Universitet. Umeå (pdf)