Uppföljningsbeslut efter tillsyn av IT-Infrastructure and cloud engineer – Lernia Utbildning AB. Liljeholmen

I anmälningsärende MYH 2020/227 riktade myndigheten kritik mot utbildningsanordnaren då en studerande inte hade erbjudits en LIA-plats på yrkeshögskoleutbildningenIT-Infrastructure and cloud engineer. Myndigheten har följt upp hur anordnaren har åtgärdat bristen. Utbildningsanordnaren har framfört att den studerande har en LIA-plats, vilket bekräftas av den studerande. Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren har åtgärdat bristen och avslutar ärendet.

Uppföljningsbeslut efter tillsyn av IT-Infrastructure and cloud engineer – Lernia Utbildning AB. Liljeholmen (pdf)