Uppföljningsbeslut efter tillsyn av IT-infrastrukturspecialist – Nackademin AB, Solna

I tillsynsärende MYH 2020/616 riktade myndigheten kritik mot utbildningsanordnaren med anledning av brist inom LIA för kursen LIA 1 åt en studerande. Myndigheten har följt upp hur anordnaren avser åtgärda bristen.

Utbildningsanordnaren har under uppföljningen redogjort att den studerande enligt det individuella studieupplägget ska genomföra en arbetsplatsförlagd LIA för LIA 1 i samband med LIA 2 under vårterminen 2021

Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren har redogjort för hur man avser att åtgärda bristen så att den studerande får genomföra kursen LIA 1 på en arbetsplats och avslutar därmed ärendet.

Uppföljningsbeslut efter tillsyn av IT-infrastrukturspecialist – Nackademin AB, Solna (pdf)