Uppföljningsbeslut efter tillsyn av IT-säkerhetstekniker – Stockholms stad, Frans Schartaus Handelsinstitut. Stockholm

I anmälningsärende MYH 2019/1967 och 2019/3914 riktade myndigheten kritik mot utbildningsanordnaren med anledning av ett flertal konstaterade brister inom olika områden. Myndigheten har följt upp hur anordnaren har åtgärdat bristerna.

Utbildningsanordnaren har under uppföljningen skickat in redogörelser och underlag till myndigheten. I samband med uppföljningen har myndigheten också genomfört en enkät till de studerande på utbildningen.

Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren har åtgärdat bristerna.

Uppföljningsbeslut efter tillsyn av IT-säkerhetstekniker – Stockholms stad, Frans Schartaus Handelsinstitut. Stockholm (pdf)