Uppföljningsbeslut efter tillsyn av Industriell automationstekniker – Karlskoga kommun/Vuxnas lärande, Karlskoga

I anmälningsärende MYH 2018/726 riktade myndigheten allvarlig kritik mot utbildningsanordnaren då utbildningen brast på flera områden, så som Organisation och daglig ledning. Myndigheten begärde att anordnaren skulle redogöra för hur man åtgärdar bristerna.

Vissa av bristerna åtgärdade anordnaren i ett tidigt skede av utredningen i uppföljningsärendet. Däremot dröjde det från juli 2018 till hösten 2019 innan anordnaren visade att man åtgärdade bristerna kopplade till områdena Organisation och daglig ledning, Kursplaner, Betyg, Studerandeinflytande och Studiedokumentation.

Myndigheten riktar kritik mot anordnaren på dessa områden på grund av fördröjningen av att åtgärda bristerna. Eftersom myndigheten bedömer att anordnaren har visat att man har åtgärdat bristerna avslutar myndigheten ärendet.

Uppföljningsbeslut efter tillsyn av Industriell automationstekniker - Karlskoga kommun/Vuxnas lärande. Karlskoga (pdf)