Uppföljningsbeslut efter tillsyn av Industriell automationstekniker – Karlskoga kommun/Vuxnas lärande, Karlskoga

I tillsynsärende MYH 2018/1842 riktade myndigheten kritik mot utbildningsanordnaren då utbildningen brast på områdena Studiedokumentation, Lärande i arbete (LIA) och Betyg.

Myndigheten bedömer att anordnaren åtgärdade bristerna i ett tidigt skede av utredningen på områdena LIA och Betyg. Däremot dröjde det från oktober 2018 till hösten 2019 innan anordnaren visade att man åtgärdade bristen kopplad till Studiedokumentation. Anordnaren har bland annat presenterat att man har tagit fram rutiner och kopplat in en samordnare och administrativ chef.

Myndigheten riktar kritik mot anordnaren på området Studiedokumentation på grund av fördröjningen av att åtgärda bristen. Eftersom myndigheten bedömer att anordnaren har visat att man har åtgärdat bristerna avslutar myndigheten ärendet.

Uppföljningsbeslut efter tillsyn av Industriell automationstekniker - Karlskoga kommun/Vuxnas lärande, Karlskoga (pdf)