Uppföljningsbeslut efter tillsyn av Integrerad Trafikflygarutbildning - OSM Aviation Academy AB, Västerås

Myndigheten riktade kritik mot utbildningsanordnaren efter en tillsyn av utbildningen Integrerad Trafikflygarutbildning i Västerås. Myndigheten har följt upp hur anordnaren har åtgärdat bristerna.

Vid tillsynen hade de studerande inte fått förutsättningar att slutföra utbildningen i tid.

Uppföljningen visar att den generella förseningen i utbildningen har minskat men att utbildningsanordnaren har orsakat att några studerande blivit ytterligare försenade. Myndigheten ser allvarligt på det senare och anordnaren får därför allvarlig kritik. Myndigheten kommer följa upp anordnarens åtgärder för att rätt till bristerna.

Uppföljningsbeslut efter tillsyn av Integrerad Trafikflygarutbildning - OSM Aviation Academy AB, Västerås (pdf)