Uppföljningsbeslut efter tillsyn av Klövvårdare - Västra Götalands läns landsting, Biologiska Yrkeshögskolan (BYS) i Skara

Myndigheten riktade kritik mot utbildningsanordnaren efter en tillsyn av utbildningen Klövvårdare i Skara. Myndigheten har följt upp att anordnaren har åtgärdat bristerna.

Vid tillsynen konstaterade myndigheten att de studerande fått bekosta diverse utrustning som är nödvändig för att nå utbildningens mål.

Utbildningsanordnaren har redogjort för att de från och med höstterminen 2020 tillhandahåller den utrustning som krävs i utbildningen utan kostnad för de studerande.

Anordnaren lever därmed upp till de krav som ställs i regelverket.

Uppföljningsbeslut efter tillsyn av Klövvårdare - Västra Götalands läns landsting, Biologiska Yrkeshögskolan (BYS) i Skara (pdf)