Uppföljningsbeslut efter tillsyn av Lärlingsutbildning inom traditionellt hantverk – Hantverksakademin i Sverige AB, Stockholm

Myndigheten riktade kritik mot utbildningsanordnaren efter en anmälan av utbildningen Lärlingsutbildning inom traditionellt hantverk i Stockholm.

Utbildningsanordnaren fick kritik för att man tillämpat förkunskapskrav till enskilda kurser utan att detta varit angivet i kursplanerna och kommunicerats till de studerande.

Myndigheten bedömer att de åtgärder utbildningsanordnaren redovisat skapar förutsättningar att åtgärda bristen och avslutar ärendet.

Uppföljningsbeslut efter tillsyn av Lärlingsutbildning inom traditionellt hantverk – Hantverksakademin i Sverige AB, Stockholm (pdf)