Uppföljningsbeslut efter tillsyn av Lönekonsult – IHM Business School AB Malmö. Malmö

I anmälningsärende MYH 2019/3686 riktade myndigheten kritik mot utbildningsanordnaren då en studerande inte hade erbjudits en plats för genomförandet av LIA 1 och inte gett anmälaren möjligheten till komplettering av kursen LIA 2 på yrkeshögskoleutbildningen Lönekonsult. Myndigheten har följt upp hur anordnaren har åtgärdat bristen.

Utbildningsanordnaren har redovisat ett LIA-avtal som visar att anmälaren har fått en LIA-plats. Utbildningsanordnaren har valt att sätta ett betyg på kursen LIA 2 utifrån befintligt bedömningsunderlag, istället för att begära in en komplettering. Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren har åtgärdat bristen och avslutar ärendet.

Myndigheten riktade kritik mot utbildningsanordnaren då betyget Icke godkänt felaktigt hade inrapporterats för kurserna LIA 1 och LIA 2 till myndigheten. Myndigheten har följt upp hur anordnaren har åtgärdat bristen. Utbildningsanordnaren har redovisat att betygen har justerats i myndighetens digitala system. Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren har åtgärdat bristen och avslutar ärendet.

Uppföljningsbeslut efter tillsyn av Lönekonsult – IHM Business School AB Malmö. Malmö (pdf)