Uppföljningsbeslut efter tillsyn av Medicinsk fotterapeut – Kunskap & Kompetens i Sverige AB. Örnsköldsvik

I anmälningsärende MYH 2020/37 riktade myndigheten kritik mot utbildningsanordnaren då de studerande fått bekosta instrument och arbetskläder på yrkeshögskoleutbildningen Medicinsk fotterapeut. Myndigheten har följt upp hur anordnaren har åtgärdat bristen.

Utbildningsanordnaren har framfört att de fortsättningsvis kommer att erbjuda de studerande att låna instrument och arbetskläder utan kostnad. Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren har åtgärdat bristen och avslutar ärendet.

Uppföljningsbeslut efter tillsyn av Medicinsk fotterapeut – Kunskap & Kompetens i Sverige AB. Örnsköldsvik (pdf)