Uppföljningsbeslut efter tillsyn av Processtekniker - Östhammars kommun, Vuxenutbildningen, Gimo

I tillsynsärende MYH 2020/3060 riktade myndigheten kritik mot utbildningsanordnaren vars beslut om den studerandes studieavbrott grundade sig på rutiner som strider mot regelverket.

Myndigheten bedömde att utbildningsanordnaren hade brustit i sina åtaganden genom att anmälaren förlorade sin plats på utbildningen.

Utbildningsanordnaren har redovisat rutiner för studieavbrott som uppfyller kraven i regelverket. Anordnaren har vidare i samförstånd med den studerande kommit överens om korrekt datum för den studerandes studieavbrott.

Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren har åtgärdat bristen.

Uppföljningsbeslut efter tillsyn av Processtekniker - Östhammars kommun, Vuxenutbildningen, Gimo (pdf)