Uppföljningsbeslut efter tillsyn av Reläskyddsspecialist – Lernia Utbildning AB, Västerås

Myndigheten konstaterade i uppföljningsbeslut MYH 2018/1748 att yrkeshögskoleutbildningen Reläskyddsspecialist inte innehöll det antal lärarledda timmar som den skulle enligt skrivningen i utbildningsplanen. Myndigheten konstaterar att bristen inte har åtgärdats av anordnaren. Därför kräver myndigheten på nytt att utbildningsanordnaren rättar bristen. Om bristen inte åtgärdas kan myndigheten besluta om att hålla inne statsbidraget till utbildningen.

Uppföljningsbeslutet innehöll även kritik mot att ledningsgruppen inte hade fattat beslut om antagning av sökande innan de hade erbjudits plats på utbildningen och hur detta hade dokumenterats. Myndigheten bedömer att dessa brister har åtgärdats av anordnaren.

Uppföljningsbeslut efter tillsyn av Reläskyddsspecialist - Lernia Utbildning AB, Västerås (pdf)