Uppföljningsbeslut efter tillsyn av STI-Ingenjör Järnvägsprojektör EST – Stiftelsen Stockholms Tekniska Institut. Stockholm

I anmälningsärende MYH 2019/2114 riktade myndigheten kritik mot utbildningsanordnaren då en studerande inte hade erbjudits en LIA-plats på yrkeshögskoleutbildningen STI-Ingenjör Järnvägsprojektör EST. Myndigheten har följt upp hur anordnaren har åtgärdat bristen. Utbildningsanordnaren har framfört att den studerande har fått en LIA-plats, vilket bekräftas av den studerande. Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren har åtgärdat bristen och avslutar ärendet.

Uppföljningsbeslut efter tillsyn av STI-Ingenjör Järnvägsprojektör EST – Stiftelsen Stockholms Tekniska Institut. Stockholm (pdf)