Uppföljningsbeslut efter tillsyn av Transportledare - arbetsledning och flerpartslogistik – Sky Öst AB. Järfälla

I tillsyns ärende MYH 2019/1942 riktade myndigheten kritik mot utbildningsanordnaren då det i kursplanerna för kurserna LIA 1 och LIA 2 angavs former för kunskapskontroll som betygskriterium för betyget Väl godkänt. Myndigheten riktade även kritik mot anordnaren då skolväsendet inte fanns representerat i ledningsgruppen. Myndigheten har följt upp hur anordnaren har åtgärdat bristen. Utbildningsanordnaren har visat reviderade och fastställda kursplaner för LIA 1 och LIA 2 där former för kunskapskontroll inte längre anges som betygskriterium, samt att skolväsendet nu finns representerat i ledningsgruppen. Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren har åtgärdat bristen och avslutar ärendet.

Uppföljningsbeslut efter tillsyn av Transportledare - arbetsledning och flerpartslogistik – Sky Öst AB. Järfälla (pdf)