Uppföljningsbeslut efter tillsyn av VA-projektör - Folkuniversitetet i Uppsala, Västerås

Myndigheten riktade kritik mot utbildningsanordnaren efter en tillsyn av utbildningen VA-projektör. Myndigheten har följt upp att anordnaren har åtgärdat bristerna.

Myndigheten bedömde i tillsynsbeslutet att anordnaren inte hade säkerställt att anmälaren fick möjlighet att genomföra arbetsplatsförlagd LIA i kurserna LIA 1 och LIA 2.

Utbildningsanordnaren har presenterat en individuell studieplan för anmälaren. Av studieplanen framgår att anmälaren ska genomföra kursen LIA 2 under hösten 2020 och kursen LIA 3 under våren 2021. Kurserna ska vara arbetsplatsförlagda.

Myndigheten bedömer att anordnarens vidtagna åtgärder är tillräckliga för att uppfylla författningarnas krav.

Uppföljningsbeslut efter tillsyn av VA-projektör - Folkuniversitetet i Uppsala, Västerås (pdf)