Uppföljningsbeslut efter tillsyn av Viltförvaltare med fördjupning ekosystemtjänster – Folkuniversitetet Göteborg. Trollhättan

I uppföljningsärendet MYH 2018/1010 konstaterade myndigheten att utbildningsanordnaren återkommande brustit i att se till att det fanns ett tillräckligt antal platser för arbetsplatsförlagt lärande. Anordnaren hade även brustit genom att inte rapporterat betyg i tid och sätta betyg trots att tre studerande inte hade genomfört en kurs. Efter uppföljning av anordnarens åtgärder bedömer myndigheten att Folkuniversitetet Göteborg lever upp till kraven i regelverket.

Uppföljningsbeslut efter tillsyn av Kvalificerad Viltförvaltare med fördjupning ekosystemtjänster och Viltförvaltare med fördjupning ekosystemtjänster – Folkuniversitetet Göteborg. Trollhättan (pdf)