Vad är Myndigheten för yrkeshögskolan?

Myndigheten för yrkeshögskolan ser till att
utbildningarna inom yrkeshögskolan har god kvalitet.
Vi är en statlig myndighet
som arbetar åt Utbildningsdepartementet.

Vi

  • beslutar om utbildningarna
  • granskar utbildningarna
  • tar reda på vilka utbildningar som ger jobb

Beslutar om utbildningarna

Vi bestämmer vem som får starta utbildningar
och vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan.
Vi bestämmer också hur mycket pengar
som varje utbildning ska få.

Granskar utbildningarna

Vi granskar utbildningarna
så att de håller en god kvalitet
och följer lagar och regler.
Om vi hittar fel i utbildningen,
måste skolan rätta till felen.
Annars kan vi utesluta utbildningen ur yrkeshögskolan.

Tar reda på vilka utbildningar som ger jobb

Vi vill att studenterna
ska få jobb efter utbildningen.
Därför frågar vi arbetsgivarna
vilka jobb de behöver.
Vi frågar också studenterna
om de har fått de jobb de ville ha.