Vad är yrkeshögskolan?

På yrkeshögskolan kan man studera till ett yrke.
Utbildningarna är ofta mellan ett och två år.
Många får jobb efter examen.

Utbildningarna finns på
ungefär 250 olika skolor i Sverige.
För att bli antagen
måste man ha examen från gymnasiet.

Leder till ett yrke

Yrkeshögskolan har olika utbildningar,
till exempel inom vård, restaurang,
ekonomi och teknik.

Utbildningen leder till ett yrke,
till exempel tandsköterska, kökschef,
lönespecialist och spelprogrammerare.
Efter utbildningen får man en examen.

Många får jobb

Under utbildningen får man praktisera
på en arbetsplats.
Då blir det lättare att få jobb
efter utbildningen.
Sju av tio studenter får jobb
en månad efter examen.

Gratis undervisning

Undervisningen kostar ingenting,
men man får betala för böcker.
Man kan få studiemedel
från Centrala studiestödsnämnden (CSN).