Nyhetsrum

Välkommen till vårt nyhetsrum. Här hittar du nyheter och pressmeddelanden, bilder, filmer, kalendarium och annan aktuell information.

Nyheter

 • Nu har du chansen att fråga Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson om allt du vill veta om yrkeshögskolan.

 • Idag presenterar Myndigheten för yrkeshögskolan statistik över hur årets inkomna ansökningar om att få bedriva yrkeshögskoleutbildning fördelar sig geografiskt och över utbildningsområdena.

 • En återkommande diskussion när det gäller yrkeshögskolans expansion är hur antalet behöriga sökande ska bli fler. Ett är att identifiera viktiga, nya målgrupper och att intressera dem för yrkeshögskolan – och kanske främst för utbildningar inom teknik/tillverkning och samhällsbyggnad. Hur ska det gå till? Jag tror att vi är flera som måste hjälpas åt, och vi behöver komplettera och förstärka varandras insatser. Här kommer några av mina funderingar kring detta viktiga tema.

 • Nu kan anordnare inom folkbildningen ansöka om statsbidrag för kurser i kontakttolkning med start 2019. Ansökan är öppen till och med den 3 oktober.

 • Ny handbok ska ge utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan ett stöd i det praktiska arbetet med särskilt pedagogiskt stöd samt ge information om tillgänglig undervisning för alla studerande.

 • Ny tillsynsrapport visar att kursplaner, undervisning och undervisande personal samt ledningsgruppens uppdrag är de oftast kritiserade områdena i 2017 års beslut.

 • 1 juli börjar en ny förvaltningslag att gälla. Med anledning av den nya förvaltningslagen har regeringen fattat beslut om ändringar i förordningar som gäller inom Myndigheten för yrkeshögskolans (MYH) område.

 • Arabiska, dari, tigrinja och somaliska. Den som behärskar både svenska och någon av de språken kommer till hösten att kunna söka någon av de allra första YH-utbildningarna till kontakttolk.

  Myndigheten för yrkeshögskolan presenterar idag de första kontakttolkutbildningarna inom yrkeshögskolan. Utbildningarna startar tidigast i januari 2019.

 • MYH får en del frågor om vilka förändringar som anordnare kan vänta sig under 2018. Är alla beslut som regering och riksdag fattade om yrkeshögskolan 2015 och 2016 genomförda, eller kommer det mer? Vad händer i expansionen av yrkeshögskolan? Låt mig försöka berätta lite om min bild av läget.

Alla nyheter

Pressmeddelanden

 • Det går som på räls för lokförarutbildningen. På bara ett år har antalet sökande ökat med närmare 1000 personer.

  Söktrycket till yrkeshögskolan (YH) har de senaste åren ökat stadigt. Utbildningen med allra flest antal behöriga sökande per plats är lokförarutbildningen.

 • Flest YH-utbildningar med restplatser finns det inom teknik och tillverkning.

  I höst startar historiskt många yrkeshögskoleutbildningar. Antagningen till de flesta har redan stängt, men på vissa utbildningar finns det fortfarande platser kvar. Soleltekniker, redovisningskonsult och stödpedagog är några av de utbildningar som fortfarande tar emot ansökningar.

 • Arabiska, dari, tigrinja och somaliska. Den som behärskar både svenska och någon av de språken kommer till hösten att kunna söka någon av de allra första YH-utbildningarna till kontakttolk som startar i januari 2019.

 • På topplistan över de YH-utbildningar med flest antal sökande återfinns bland annat webbutvecklare, företagssäljare och redovisningsekonom, men vårdadministratör är fortfarande populärast.

  Under 2017 var det 3% fler som sökte till yrkeshögskolan än föregående år. Mer än var femte person som sökte valde en utbildning inom hälso- och sjukvård.

 • Att utbilda sig öppnar dörrar till arbetsmarknaden, ger individer större möjligheter att forma sina liv samtidigt som Sverige ropar efter arbetskraft inom många områden. Det finns en dold kompetensresurs som inte tas tillvara om vi inte lyckas bredda rekryteringen till högre utbildning.

 • För den som tar studenten i veckan och fortfarande inte vet vad hen ska göra i höst kan yrkeshögskolan vara ett bra alternativ. Det finns fortfarande lediga platser på utbildningar runt om i landet.

  Efter sommaren startar historiskt många yrkeshögskoleutbildningar. Antagningen till de flesta har redan stängt, men till en del utbildningar finns det fortfarande platser kvar. Elkraftsingenjör, redovisningsekonom, CNC-tekniker och trädgårdsmästare är några av de utbildningar som fortfarande tar emot ansökningar.

 • Yrkeshögskolan (YH) lockar allt fler med tidigare erfarenhet av eftergymnasiala studier, t.ex. högskola, universitet eller folkhögskola.

  Utbildningsnivån bland de som påbörjar yrkeshögskolestudier har höjts enligt ny statistik från Myndigheten för yrkeshögskolan. Var tredje studerande som påbörjar en YH-utbildning har tidigare erfarenheter av eftergymnasiala studier. När det kommer till utrikes födda är utbildningsnivån ännu högre.

 • Yrkeshögskolans pilotutbildningar är populära och har närmare fem sökande per utbildningsplats.

  Yrkeshögskolans (YH) pilotutbildningar är några av de populäraste med många sökanden per plats, men det finns även andra YH-utbildningar för dig som jobba med flyg.

 • Enligt klimatbarometer 2017 anser 94 procent i gruppen 16–25 år att det är viktigt att leva klimatsmart.

  Intresset för klimat och hållbarhetsfrågor bland Sveriges ungdomar är stort. För den som vill göra skillnad och jobba med klimat- och hållbarhetsfrågor på heltid finns många utbildningar inom yrkeshögskolan (YH).

Alla pressmeddelanden

Kalender

Alla kalenderhändelser