Nyhetsrum

Välkommen till vårt nyhetsrum. Här hittar du nyheter och pressmeddelanden, bilder, filmer, kalendarium och annan aktuell information.

Aktuellt

 • Utbildningsformen YH skiljer sig från andra delar av det svenska utbildningssystemet. Den skiljer sig också från eftergymnasiala yrkesutbildningar i andra länder. Skillnaden består främst i att arbetslivet är med och planerar och genomför YH-utbildningarna. MYH, som följer YH på flera olika sätt, har dragit slutsatsen att ju bättre arbetslivets förmår att organisera sig kring en utbildning och ju tydligare arbetslivets röst blir, desto starkare blir YH-utbildningen. Anordnarna får då konkret, och här och nu, veta vad arbetslivet vill. Och de studerande får reda på vad som förväntas.

 • En konferens för dig i utbildningssektorn eller arbetslivet som arbetar med kompetensförsörjning.

 • Nu finns statistik för hur årets inkomna ansökningar om att bedriva yrkeshögskoleutbildning fördelar sig geografiskt och över utbildningsområdena. Beslut meddelas i januari nästa år.

 • På tisdag eftermiddag medverkar GD Thomas Persson vid ett seminarium om industrins kompetensbrist.

  På söndag börjar årets Almedalsvecka i Visby. MYH kommer att finnas på plats för att medverka vid sex offentliga seminarier.

 • ARBETSLIV I FÖRÄNDRING. Idag krävs mer specialiserade kompetenser för att göra karriär inom handeln.

  Handeln är en av de branscher där digitaliseringens konsekvenser blivit allra tydligast. ”Färre fysiska butiker och en global konkurrens påverkar vilka kompetenser som efterfrågas av branschen”, säger Myndigheten för yrkeshögskolans analytiker Linda Wiklund.

 • Den 19/6 kommer omfattande uppdateringar av Mina sidor att driftsättas. Tänk på att inför detta bör du inte ändra i konst- och kulturutbildningar och utbildningar med endast tillsyn. Glöm heller inte att notera dina inloggningsuppgifter då sparade lösenord försvinner.

 • Myndigheten för yrkeshögskolan kommer under hösten att genomföra en ansökningsomgång om stöd för konst- och kulturutbildningar. Avsikten är att ge möjlighet för utbildningsanordnare att ansöka om att utbildningar som 2015 fördes över till yrkeshögskolan istället får stöd som konst- och kulturutbildningar enligt förordning (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar.

 • Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) får just nu många frågor om att bedriva YH-utbildning på fler orter – så kallade satellitorter. Att bedriva utbildning på flera orter är inget nytt. Några av våra utbildningsanordnare har lång erfarenhet av det.

 • Anordnare av yrkeshögskoleutbildningar där MYH tidigare genomfört kvalitetsgranskning kommer nu att kontaktas för en uppföljande granskning.

Allt aktuellt

Pressmeddelanden

 • Besluten innebär över 14 000 nya utbildningsplatser med start redan i år.

  Idag presenterar Myndigheten för yrkeshögskolan de nya utbildningar som beviljats att starta från och med hösten 2019. Av de närmare 500 nya YH-utbildningarna som beviljats är var femte inom data/IT.

 • Det går som på räls för lokförarutbildningen. På bara ett år har antalet sökande ökat med närmare 1000 personer.

  Söktrycket till yrkeshögskolan (YH) har de senaste åren ökat stadigt. Utbildningen med allra flest antal behöriga sökande per plats är lokförarutbildningen.

 • Flest YH-utbildningar med restplatser finns det inom teknik och tillverkning.

  I höst startar historiskt många yrkeshögskoleutbildningar. Antagningen till de flesta har redan stängt, men på vissa utbildningar finns det fortfarande platser kvar. Soleltekniker, redovisningskonsult och stödpedagog är några av de utbildningar som fortfarande tar emot ansökningar.

 • Arabiska, dari, tigrinja och somaliska. Den som behärskar både svenska och någon av de språken kommer till hösten att kunna söka någon av de allra första YH-utbildningarna till kontakttolk som startar i januari 2019.

 • På topplistan över de YH-utbildningar med flest antal sökande återfinns bland annat webbutvecklare, företagssäljare och redovisningsekonom, men vårdadministratör är fortfarande populärast.

  Under 2017 var det 3% fler som sökte till yrkeshögskolan än föregående år. Mer än var femte person som sökte valde en utbildning inom hälso- och sjukvård.

 • Att utbilda sig öppnar dörrar till arbetsmarknaden, ger individer större möjligheter att forma sina liv samtidigt som Sverige ropar efter arbetskraft inom många områden. Det finns en dold kompetensresurs som inte tas tillvara om vi inte lyckas bredda rekryteringen till högre utbildning.

 • För den som tar studenten i veckan och fortfarande inte vet vad hen ska göra i höst kan yrkeshögskolan vara ett bra alternativ. Det finns fortfarande lediga platser på utbildningar runt om i landet.

  Efter sommaren startar historiskt många yrkeshögskoleutbildningar. Antagningen till de flesta har redan stängt, men till en del utbildningar finns det fortfarande platser kvar. Elkraftsingenjör, redovisningsekonom, CNC-tekniker och trädgårdsmästare är några av de utbildningar som fortfarande tar emot ansökningar.

 • Yrkeshögskolan (YH) lockar allt fler med tidigare erfarenhet av eftergymnasiala studier, t.ex. högskola, universitet eller folkhögskola.

  Utbildningsnivån bland de som påbörjar yrkeshögskolestudier har höjts enligt ny statistik från Myndigheten för yrkeshögskolan. Var tredje studerande som påbörjar en YH-utbildning har tidigare erfarenheter av eftergymnasiala studier. När det kommer till utrikes födda är utbildningsnivån ännu högre.

 • Yrkeshögskolans pilotutbildningar är populära och har närmare fem sökande per utbildningsplats.

  Yrkeshögskolans (YH) pilotutbildningar är några av de populäraste med många sökanden per plats, men det finns även andra YH-utbildningar för dig som jobba med flyg.

Alla pressmeddelanden

Kalender

Alla kalenderhändelser