Webcal

Kalender


    • december 2017

      Konferens: Kvalifikationer som kompetensvaluta

      Välkommen den 5 december till konferensen som med konkreta exempel visar nyttan med SeQF och belyser dess betydelse för kompetensförsörjning. Konferensen är i Stockholm på Norra Latin.