Generaldirektören besöker Anläggningsmontör i storkraftnätet, Åsbro

Anläggningsmontör i storkraftnätet är en yrkeshögskoleutbildning som bedrivs av Åsbro kursgård AB.

Ungefär en gång per månad genomförs GD-besök på olika utbildningar inom alla våra utbildningsformer. Det är studiebesök som syftar till att vi ska lära oss mer om den verksamhet som pågår och göra det på plats. Det är alltså inte fråga om någon typ av granskning.